<

Geen Verstand van Techniek


Onze maatschappij is in beroering. De rechtspolitieke discussies weerspiegelen de onvrede met de bestaande maatschappij. Aanslagen maken de boosheid duidelijk van vaak religieuze groeperingen. Regeringen in het westen hebben de grootste moeite binnen de bestaande verhoudingen hun bestuurlijke opdracht uit te voeren. Slechts weinig wordt er verband gelegd tussen de onrust en de technische en technologische ontwikkeling. In dit boek gaat de schrijver, die langdurige ervaring heeft met veranderingsprocessen, ervan uit dat het niet mogelijk is om technische veranderingen door te voeren die geen sociale gevolgen hebben. Waar onze maatschappij, onder de noemer digitale revolutie, te maken heeft met een stroom van veranderingen in de techniek die elkaar met toenemende snelheid opvolgen, kan het niet anders dan dat de sociale gevolgen steeds nadrukkelijker onze aandacht vragen.

De Snelweg


Op een parkeerterrein langs de snelweg wordt een man dood aangetroffen in zijn camper. Het lijkt een natuurlijke dood of toch niet? (fictie)

Zo was dat nu eenmaal


Over het leven van Anna Harwig (1902 tot 2000). In de loop van de Eerste Wereldoorlog misbruikt door een geinterneerde soldaat en haar leven lang achtervolgd door de gevolgen.

Freerk Polling

Een biografie van Freerk Polling (1897 - 1966) aan de hand van nagelaten stukken en herinneringen

Rondreis door de Organisatietheorie


Onze maatschappij is helemaal ingericht volgens de in de 19e eeuw geformuleerde principes van Frederick Taylor, en toch wordt het taylorisme tegenwoordig min of meer als een vloek beschouwd. Hoe komt dat? Waarom sloeg het in de Verenigde Staten ontwikkelde Quality Management daar nauwelijks aan, terwijl Japan met dit concept uitgroeide tot de grootste cncurrent van de Amerikaanse auto-industrie? Boekhandels puilen uit met management literatuur, maar werkt dat ook door in echte organisatieverandering? De auteurs van dit boek behandelen de belangrijkste organisatie-idee├źn die in de 20e eeuw opgeld deden. Door ze te koppelen aan de maatschappij waarin ze ontstonden en te laten zien hoe het ze verging, maken ze in deze vlot geschreven tekst duidelijk hoe maatschappijopvattingen veranderen en hoe mensen en organisaties mee veranderen. Rondreis door de organisatietheorie is geschreven voor iedereen die geinteresseerd is in het denken over organisaties en in de factoren die daarop van invloed zijn.
De Rondreis werd geschreven samen met prof. drs. A.A. Kampfraath en verscheen in 2007. Dit boek heb ik in het Engels vertaald, het wordt uitgegeven door Amazon.com onder de titel 'Journey through Organization Theory'.

Management, structuur en cultuur

(Proefschrift)
Proefschrift
Vertelt het verhaal van de achtereenvolgende pogingen tot reorganisatie in Breda in de periode 1965 tot 1996. Daarbij wordt tevens nagegaan onder welke omstandigheden de pogingen tot reorganisatie werden gedaan. Onderzocht wordt welke organisatietheorie├źn werden gebruikt. Daarbij werd geconcludeerd dat de gangbare organisatietheorie onvoldoende houvast geeft voor de beoogde veranderingen. Van belang zijn de opvattingen die de veranderaars zelf hanteren, hun particuliere theorie.
De promotie was op 22 september 1999
Home